Klima in lega - Vinakoper
Show menu

Klima in lega

Down to content

Klima in lega

Vinorodni okoliš Slovenska Istra obsega flišno območje, eocenske starosti, razrezano v podolgovate hrbte ter vmesne rečne in potočne doline. Doseže do 330 m nadmorske višine. Ima izrazito submediteransko podnebje, ki na višjih legah začne prehajati v celinsko.