Vinorodni okoliš - Vinakoper
Show menu

Vinorodni okoliš

Down to content

Slovenska Istra

Na valovitih gričih ob obali slovenske Istre se od Debelega rtiča do Sečovelj razprostira vinorodni okoliš Slovenska Istra. Izjemne naravne danosti so skrbnim istrskim vinarjem omogočile močno tradicijo vinarstva in vinogradništva, ki jo v podjetju Vinakoper nadaljujemo z delom na desetih sončnih vinogradniških legah, ki se razprostirajo na  570 hektarjih istrske zemlje.

Vinorodni okoliš Slovenska Istra delimo v dva podokoliša:

  • Obalni okoliš predstavljajo Miljski Hrib, Tinjan, dolina Rižane do njene zožitve ter predeli, ki so na široko odprti proti morju in imajo najbolj mediteranski značaj. Tu se povprečne letne temperature gibljejo okrog 13,8 °C, povprečje v vegetacijski dobi (april – september) znaša 19,4 °C, srednja minimalna temperatura v januarju pa je 1,6 °C. Slana je redek pojav, prvič v sezoni se pojavi okoli 15. novembra, zadnjič pa okoli 31. marca. Obalni okoliš letno prejme okoli 1.000 mm padavin.
  • V notranji podokoliš uvrščamo najvišje predele Tinjana in flišne hrbte na razvodnici proti Mirni, Dragonji in Rokavi. Zaradi pomaknjenosti v notranjost in višje nadmorske višine so tu prisotni klimatski pogoji, ki so bolj značilni za submediteransko podnebje.